برای ثبت اطلاعات جهت دريافت SMS بتسا

 

 

 

نام و نام خانوادگی ،

نام شهر ،

ایمیل ،

نام محل کار یا دانشگاه ،

موضوع مورد علاقه (مانند: کیفیت، کنترل پروژه ، مالی، همایش و دوره آموزشی و یا هر مورد دیگر)

 

را به شماره 30007650001350 sms نمایید.

 

تا در زمینه مورد علاقه یتان، مطالب مرتبط بروز برای شما ارسال گردد.

 

 

   

 

این شماره را تحت عنوان sms بتسا در موبایل خود ذخیره نمایید تا با نام بتسا آن را بر روی گوشی موبایل خود داشته باشید.