شرکت مهندسي بازرگاني بتسا - واحد طراحی وب سايت

 

نمونه کارهاي انجام شده:

 

سایت كارخانه چاپ كارتن يزد

سايت مهندسي صنايع و نرم افزار و مقالات

سایت مجتمع صنعتي و معدني فسفات اسفوردي

سايت دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه يزد سايت دانشکده مهندسي معدن دانشگاه يزد
سايت دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه يزد سايت تور ايران     www.iraniantour.irwww.iraniantour.ir
سايت موسسه رشد یزد سايت دومين کنفرانس ملي مهندسي صنايع
  سايت روابط عمومي دانشگاه يزد
   
  © Copyright 2008-2010 betsaonline.com , All rights reserved.    powered by: بتسا      Tel: 0351-7262950      Mobile: 09138576733      fax: 0351 - 7258088