فروشگاه بتسا

در خانه خرید كنید، در خانه پرداخت كنید!

2 سی دی آموزش مایکروسافت پروجکت 2007 (مقدماتی-پیشرفته)

آموزش مایکروسافت پروجکت 2007

3 سی دی نرم افزاری مهندسی صنایع و مدیریت

  4000 تومان

7000 تومان                         توضیحات

 

3 سی دی فیلم آموزشی شش سیگما

11500 تومان

2 سی دی آموزش SPSS ورژن 17 (تحلیل داده ها در ریاضیات و آمار)

سی دی آموزشی SPSS تحلیل داده ها

سی دی فیلم آموزشی TQM

سی دی فیلم آموزشی مدیریت کیفیت جامع TQM

5000 تومان

3500 تومان

2 سی دی آموزش عملی شبکه (Networking)

8 دی وی دی فیلم کارگاه آموزشی تکنیک های مدرن فروش و بازاریابی

دی وی دی فیلم کارگاه آموزشی تکنیک های مدرن فروش و بازاریابی

 4000 تومان

35000 تومان

3 سی دی آموزش نرم افزار پریماورا ورژن 6

آموزش پریماورا نسخه 6

6 دی وی دی فیلم کارگاه آموزشی فنون مذاکرات و مدیریت ارتباط با مشتری CRM

دی وی دی فیلم کارگاه آموزشی فنون مذاکرات و مدیریت ارتباط با مشتری CRM

  7000 تومان

26800 تومان

 
   

8 دی وی دی فیلم کارگاه آموزشی مدیریت تغییر ، مهارت های ارتباطی و رهبری انگیزشی در سازمان ها

دی وی دی فیلم کارگاه آموزشی فنون مذاکرات و مدیریت ارتباط با مشتری CRM
 

36800 تومان

   

3 سی دی سخنرانی ها و سمینارهای رازهای موفقیت وین دایر (دوبله فارسی)

رازهای موفقیت وین دایر
 

7000 تومان

   
 
       
   

** سی دی و یا دی وی دی آموزشی درخواستی خود را در فرم درخواست سایت مطرح نمایید.

 
 
  website: http://www.betsa.ir              tel: 09138576733             fax: 0351-7258088