در صورتی که می خواهید با کارت عابر بانک خود به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید. بر روی لوگو خرید با کارت بانک شتاب کلیک کنید. در هر مرحله در صورت مشاهده و بروز مشکل می توانید با شماره 09138576733 تماس حاصل نمایید.

                                                  ------>

کد مقاله: 100DEAPA               تخصيص اوراق بهادار، با استفاده از تحليل پوششي داده ها (DEA)

تعداد صفحه مقاله: 13 صفحه PDF

مربوط به سال: 2005                                              PortfolioAllocation.pdf 

مبلغ ترجمه تخصصی تایپ و ویرایش شده: 6500 تومان

جهت واریز از طریق بانک:

شماره حساب: 0200487382003 سپهر صادرات به نام سید علی گجراتی

شماره کارت جهت کارت به کارت از طریق عابر بانک:  6104337910347580  بانک ملت

پس از واریز از طریق بانک شماره فیش و ایمیل و مورد درخواستی (كد مقاله) و مبلغ واریزیتان را به شماره 09138576733 اس ام اس نمایید. تا 12 همان شب نیز مطلب درخواستیان را از طریق ایمیلتان دریافت نمایید.

  

نحوه شارژ اعتبار در بتسا     <---- كليك كنيد

 

يک بررسي تجربي روي بورس اوراق بهادار استامبول ISE

چکيده:

هدف: اين مقاله، به مقايسه بين عايدي هاي سبد اوراق بهادار ساخته شده، با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA) و شاخص بازار مي پردازد.

طراحي، روش شناسي و رويکرد: کارايي تمام سهامِ بخش ماليِ بورس اوراق بهادار استامبول (ISE) با استفاده از DEA در بازه زماني 01/01/2002 تا 31/09/2005  تعيين شده است. با توجه به نتايج DEA، سهام کارآمد، جهت تشکيل سبد اوراق بهادار استفاده شده اند. سبد اوراق بهادار و مقادير حقيقي عايدي هاي بازار آنها مورد بررسي قرار گرفته اند. بعلاوه، اين واقعيت که فنّ DEA براي تخصيص اوراق بهادار، کارامد است مورد تأييد قرار گرفته است.

يافته ها:  براي دوره 2002-2005 درحاليکه عايدي هاي ISE National-100 و ISE National-50 و ISE National-30، به ترتيب 84/1 ، 88/1 ، 87/1 بوده اند، عايدي هاي سه ماه يکبارِ 14 سبد اوراق بهادار، 44/9 بوده است. عايدي سبد اوراق بهاداري که توسط DEA تشکيل شده، بيشتر از عايدي بازار بوده است.

محدوديت ها و مفاهيم تحقيق: اين مطالعه براي تمام سهامِ بخش مالي ذکر شده در ISE در مدت 31/01/2002 تا 31/09/2005، استفاده شده است.

لغات کليدي: تخصيص سبد اوراق بهادار (تخصيص پورتفوليو)، بخش مالي، ISE، تحليل پوششي داده ها (DEA).

نويسندگان: گوون سويل (دانشگاه آنادولو، آموزشگاه گردشگري و مديريت هتل ،امور مالي)- عبدا.. يالاما (دانشگاه اسکيسر عثمانگزي، آموزشگاه مديريت اجرايي، امور مالي)

Keywords Portfolio Allocation, Financial Sector, ISE, Data Envelopment Analysis