فرم درخواست سايت مهندسي بتسا

 

 * نام و نام خانوادگي

 

 * آدرس  ايميل

 

 * تلفن: 

 

 سی دی درخواستي : 

 

 در چه زمينه ای تمایل به دریافت خبرنامه و اطلاعات سایت را دارید؟

 

 شغل و یا رشته تحصیلی: 

 

 نام سازمان یا نام دانشگاه

 

 نام شهر : 

 

 آدرس:

 

  

 

  توجه توجه:

     زمان ارسال: حداقل 3 روز و حداکثر یک هفته کاری می باشد. جهت سرعت در دریافت سی دی هایتان، می توانید شماره فیش را به موبایل 09138576733 نیز sms نمایید.