مرکز تحقیقات مدیریت ایرانیان با همکاری IMQ ACADEMY در اصفهان (با شرایط ویژه) برگزار میکند:

::سمینار آشنایی با تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO 9001::

 

تلفکس: 36625156-36635598 (031)

www.isrmco.com                info@isrmco.com

اصفهان-خیابان شیخ صدوق شمالی-ابتدای کوچه شهید فیاضی-شماره 94

----------------------------------------------------------------------------

 

 

www.betsa.ir بتسا